Klientelizmus v Žiline? Poslanec NR SR Choma zamestnáva svojho asistenta aj na radnici

Autor: Vanda Tuchyňová | 31.3.2017 o 22:55 | (upravené 5.4.2017 o 18:44) Karma článku: 7,62 | Prečítané:  2967x

850 Eur mesačne posielajú Žilinčania Františkovi Holešovi za poradenstvo, ktoré poskytuje Igorovi Chomovi od roku 2013. Keďže primátorovi  je zároveň i asistentom v národnej rade, do peňaženky mu smeruje ďalších 1500 Eur mesačne.

Tento článok má byť o správnom využívaní verejných zdrojov. Na radnici v Žiline. Primátor Igor Choma ponúka totiž ďaľši príklad, o ktorom má zmysel písať, z ktorého však bude mať bežný občan, podľa všetkého, opäť  hlavu v smútku.

 

 

Poradenské služby v hodnote malého rodinného domu   

Skôr ako sa dotknem podstatného, ponúkam najprv nasledujúce konštatovanie. Igor Choma pomáha svojmu straníckemu kolegovi zo Smeru - Františkovi Holešovi, vďaka viacerým funkciám, získať zaujímavý mesačný príjem - pochopiteľne z  verejných peňazí.

Zárobok Františka Holešu je pred zdanením 2700,- Eur.

Primátor pomáha straníckemu kolegovi k mesačnému zárobku 2700,- Eur. Z verejných zdrojov !

 

Pre Žilinčanov je tu doležitá otázka? Koľko z toho platí miestna radnica?  

Od podpísania prvej zmluvy o poradenstve v roku 2013 smerovalo na účet pána Holešu z mesta 36 tisíc Eur. 

František Holeša  musí byť  pravdepodobne dobrý a výkonný manažér, keď si ho primátor a poslanec národnej rady Igor Choma vybral naraz do dvoch, časovo i výkonom - náročných verejných funkcií.

Okrem  asistenta a poradcu je aktívny aj na ďalších pozíciách. Má platené členstvo  v dozornej rade v Žilinskej teplárenskej spoločnosti s odmenou 390,- Eur mesačne. 

Podľa obchodného registra je i členom dozornej rady súkromnej správcovskej spoločnosti Bytterm v Žiline ( za túto funkciu odmenu nepoznáme).

Prečo treba o veciach hovoriť ?

A teraz to dôleźité. Od roku 2013 podpísal František Holeša s mestom šesť zmlúv. Do roku 2015 s predmetom na poradenstvo v oblasti domácich a zahraničných investícií, od roku 2016 sa obsah zmluvy od základu zmenil a rozšíril o sedem bodov. 

Medzi nimi na spomínané poradenstvo v oblasti strategického plánovania, rozvoja mesta, dopravnej infraštruktŕuy, tepelnej energetiky a ďalšie.

Je zaujímavé, že domáce a zhraničné investície sa v zmluve už viac neobjavili. Pýtate sa prečo táto zmena?  Má svoj zmysel. Vysvetlenie ponúkneme ale neskôr.  

František Holeša je expertom na domáce a zahraničné ivestície, strategické plánovanie, rozvoj mesta, dopravnú infraštruktúru, tepelnú energetiku a ďalšie ...

 

Teraz si povedzme, prečo je dôležité o téme písať?  Prečo treba dať o nej verejnosti vedieť? 

Odpoveď je jednoduchá. Ide o verejné zdroje, peniaze, za ktoré môžu  mať Žilinčania  veľa dobrých služieb a projektov.

Je na mieste skúmať, či primátor potrebuje popri dvoch viceprimátoroch a nemálo odborných pracovníkov mestského úradu ešte poradcu, ktorému platí mesačne 850 Eur.

A či to, čo poradca robí, je zmysluplné a teda, či dostáva peniaze za korektný výkon.

Nie menej dôležitá je i otázka, či ide o skutočného experta, ktorý má čo mestu dať, alebo vytvorila radnica len teplý flek pre blízkeho človeka?  

Ďalšia otázka, ktorú musíme zodpovedať, či dal primátor šancu uchádzať sa o túto službu všetkým dostupným firmám a jednotlivcom na trhu, lebo primátor si neplatí poradcu zo súkrormných zdrojov, ale z peňazí  nás všetkých.   

Stranícky klientelizmus ?

Poďme teda sumarizovať .... Radnica si pod vedením Igora Chomu vybrala Františka Holešu za poradcu bez verejnej súťaže. Argumentuje tým, že ide podlimitnú zákazku a o službu, korá  je výnimočná - ťažko dostupná na trhu. A teda, nie je možné takúto službu súťažiť.

V praxi to okrem iného znamená, že iné odborné firmy a experti v oblasti poradenstva  šancu uchádzať sa o poradenstvo  pre mesto nedostali.

Či  konala radnica  v súlade so zákonom, sa zamyslíme o pár riadkov nižšie. Už teraz ale vidieť, že výrazne o súťaž expertov záujem nemala, keď zatriedila pozíciu  Františka Holešu medzi odborníkov úzkoprofilového typu.  

Pokračujme ďalej. Dôleźitá informácia v mozaike je totiž i to, že v čase, keď sa  František Holeša stal poradcom primátora, pracoval pre Igora Chomu už ako asistent poslanca národnej rady a  bol a je jeho stranícky kolega v SMERe na úrovni okresných regionálnych štruktúr.

Oba tieto fakty  vedú k jedinej  otázke. Konal primátor Igor Choma v zmysle pravidiel transparentnosti alebo na úrovni straníckého klientelizmu?  Odpoveď nechávame na čiateľovi. 

Domáce a zahraničné investície 

Aby sme si  mohli zodpovedať ďalšiu otázku a to, či má poradenstvo Františka Holešu zmysel, musíme sa v rámci zmluvy z rokov 2013 a ž 2015 pýtať, aké domáce a zahraničné investície prišli vďaka jeho iniciatíve a angažovanosti do Žiliny. Prvé tri roky pracoval totiž ako poradca primátora práve pre túto oblasť.

Z odpovede Františka Holešu sa ale nič nedozvedáme, v mailovej odpovedi (osobné stretnutie odmietol)  nás odkázal na vedenie radnice.

Hovorca mesta Pavol Čorba v písomnej stanovisku píše nasledovné: 

"V zmluve o poskytovaní poradenstva nebola úloha pána Holešu zabezpečiť a realizovať príchod investícií, ale komplexné poradenstvo k eventuálnym investíciám."

Toť všetko !

Takže suma sumárum, ak ste ktokoľvek zo zmluvy (viď vyššie)  vyrozumeli, že poradenstvo v oblasti domácich a zahraničných investícií znamená iniciatíva vo vyhľadávaní  investorov a investičných stimulov, ktoré by mohli priniesť  peniaze do mesta, tak ste sa mýlili. Úlohe poradcu Františka Holešu treba v tejto oblasti rozumieť, podľa odpovede hovorcu, takto:

"František Holeša sa zúčastňoval v rôznych etapách prípravy, realizácie investícií pri aplikácii fondov EÚ, ako aj priamych investícií mesta Žiliny. Rádovo môžeme hovoriť o niekoľko mil. eur". 

Aká je teda odpoveď na otázku, či úloha poradcu Františka Holešu v rámci zmluvy z rokov 2013 až 2015 mala svoj zmysel a verejné zdroje Žilinčanov boli vynaložené užitočne?  Odpoveď nechávame opäť na  Vás, čitateľoch. Vyzerá to ale tak, že investície do Žiliny v rokoch 2013 -2015  neprišli.  Ani domáce, ani zahraničné. 

Poradca na na všetko

 Ako sme spomínali už vyššie, pán Holeša ponúka mestu od roku 2016  služby v zmenej a rozšírenej podobe.  S iným obsahom plnenia.

A tu je priestor na vysvetlenie, prečo mesto zmenilo predmet poradenstva z oblasti  domácich a zahraničných investícii na poradenstvo v oblasti strategického plánovania, rozvoji mesta, dopravnej infraśtrukrúry,  atď. .

Radnica vedela, že by musela robiť riadnu verejnú súťaž. A tak sa stal František Holeša zo dňa na deň poradcom na všetko.

 

Odpoveď je jednoduchá. Radnica pravdepodobne veľmi dobre vedela, že ak by tak neučinila, musela by urobiť riadnu verejnú súťaž, pretože cyklením tej istej zmluvy, s tým istým obsahom plnenia a s tým istým dodávateľom by prekročila hodnotu zákazky 19.999,- Eur.  

A tak František Holeša zmenil zo dňa na deň expertnú profiláciu a stal  poradcom takpovediac na všetko. Na strategické plánovanie, na dopravnú infrašruktúru, na tepelné hospodárstvo, na rozvoj mesta, atď ...

Nasleduje teda otázka, čo ponúkol mestu ako poradca, ako bol užitočný?  František Holeša nám poslal odpoveď so zoznamom aktivít  takmer na celú stranu A4. Z obsahu vyberáme:

" Pri strategickom plánovaní spolupracoval na projektoch Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025 a Program hospodárskeho rozvoja mesta Žilina na roky 2025, či Koncepcia rozvoja mesta Žilina.

V oblasti dopravnej infraštruktúry spolupracoval na materiály Dopravného generelu mesta Žilina, v oblasti tepelnej energetiky na materiály  v spolupráci so Žilinskou teplárenskou spoločnosťou. Bola vypracovaná štúdia sponzorského daru na GO  technológie mestskej plavárne s výraznou úsporou za dodávku tepla." 

Ako by sa dal vyhodnotiť takýto zoznam činností? Napĺňa  predmet zmluvy zámer poradenstva, expertné služby, ktoré nemá  inak primátor k dispozícii?   Pri hľadaní odpovede si pomôžeme reakciou mestského poslanca Petra Fiabane:

"Nieviem si predstaviť človeka - odborníka, ktorý má takýto široký záber (doprava, tepelná energetika, strategické plánovanie ...). To je nereálne, aby dokázal radiť kompetentne vo všetkých týchto oblastiach. Nehovoriac o tom, že mesto množstvo tých vecí realizuje cez špecializpvané pracoviská. Otázka teda znie, načo treba ešte ďalšieho človeka ?"

Toľko k obsahu, významu a opodstanenosti poradenských zmlúv medzi mestom Žilina a Františkom Holešom. Je na poslancoch, aby vedeniu radnice teraz kládli ďalšie otázky a nahlas sa pýtali a pátrali, či boli peniaze v tomto ohľade  vynaložné uźitočne a korektne. Lebo pochybnosti sú obrovské.  

Porušenie zákona ?

Ešte jedna vec by mohla poslancov a verejnosť zaujímať. Spomínali sme, že mesto nerobilo na poradenstvo žiadnu verejnú súťať.  

Expertka na verejné obstarávanie  Elena Sivová, ktorú sme oslovili ohľadom problematiky verejného obstarávania,  nás v súvislosti so zmluvami mesta  s Františkom Holešom z rokov  2013 až 2015  upozornila na  nasledujúce:

Nie je v poriadku, že úspešným uchádzačom na miesto poradcu je osoba, ktorá je v priamom konflikte záujmov – asistent poslanca.

 

"Najvyššia možná suma pre zákazku s nízkou hodnotou, kde stači použiť prieskum trhu, bola max. 19 999 eur bez DPH (za rok alebo za celé plnenie).  Ak však plnenie  presiahlo túto sumu, hodnota nad  túto čiastku by bola vyplatená bez právneho titulu."

"Nie je vôbec v poriadku, že úspešným uchádzačom na miesto poradcu je osoba, ktorá je v priamom konflikte záujmov – asistent poslanca."

Čo takéto  konštatovanie znamená v praxi a pre náš pripád?  Mesto platilo Františkovi Holešovi od septembra 2013 do decembra 2014 za poradenstvo v domácich a zahraničných investíciách po 700 Eur mesačne. Od 1. januára 2015 zvýšilo odmenu na 850 Eur mesačne. 

Dohromady teda za súvislých 28 mesiacov vyplatilo poradcovi 21 400,- Eur, čo presahuje hranicu podlimitnej zákazky 19 999,- Eur. Ak mesto neurobilo v tejto súvislosti žiadnu verejnú súťaž, môžeme sa domnievať, že pravdepodobne porušilo zákon.

Na úplný zaver

Vedenie radnice na čele s Igorom Chomom prostredníctvom svojho hovorcu Pavla Čorbu poprelo, že by František Holeša pracoval pre primátora ako asistent už pred tým, ako sa stal poradcom na žilinskej radnici.

" Pán Holeša bol poradcom primátora mesta  Žilina, až následne sa stal asistentom poslanca," znela  oficiálna odpoveď z mailu.

Rovnako i František Holeša nám napísal, že je asistentom poslanca NR SR od doku 2016. Až pri konfrontácii so  zverejnenými zmluvami z národnej rady sa v súvislosti s predošlým vyjadrením  ospravedlnil s tým, že si inak vysvetlil položenú otázku.

Radnica doteraz svoje vyjadrenie nekorigovala.      

 

 

Blog vznikol vďaka projektu "Veľké straty v malých samosprávach" podporený sumou 10.500,- Eur  Nadáciou Pontis v rámi Fondu pre Transparentné Slovensko

 

 

 

       

 

www.protikorupcii.sk

 

 

  

 

 

     

 

    

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?