Zdravotná sestra opísala spôsoby pri prijímaní do žilinskej nemocnice naznačujúce korupciu

Autor: Vanda Tuchyňová | 31.10.2017 o 21:23 | (upravené 13.5.2018 o 22:59) Karma článku: 10,84 | Prečítané:  7205x

Chýbajú po celom Slovensku. Niekde až žalostne! Zdravotnícke zariadenia ponúkajú pre zdravotné sestry náborové príspevky, len aby ich motivovali k nástúpu. Svedectvo zo Žiliny ale naznačuje, že stále sa dá so sestrami hazardovať!

Na verejnej diskusii ( v OZ Proti korupcii) o chýbajúcich sestrách v zdravotníctve  sa prihlásila o slovo Lenka Dunajová z Bytče, ktorá  sa ako špecializovaná sestra intenzívnej medicíny uchádzala o zamestnanie na oddelení anesteziológie a intenzívnej  medicíny (OAIM) v žilinskej nemocnici. Uviedla neuveriteľné svedectvo. 

V čase, keď sa zdravotné sestry po celom Slovensku vyvažujú zlatom, vrchná sestra mala podmieniť jej pomoc pri prijatí do zamestnania podpísaním komerčnej poistky.  Keďže  ju  Lenka Dunajová podpísať odmietla, v žilinskej nemocnici nepracuje. A to napriek tomu, že  nemocnica na oddelení intenzívnej medicíny hľadala sestru s jej špecializáciou. 

V rozprávaní o zvláštnych spôsoboch prijímania sestier do fakultnej nemocnice v Žiline Lenka Dunajová týmto ale neskončila. Naopak.  Poskytla nám dokumenty, ktoré dokazujú, že nemocnica uzatvára so zdravotnými sestrami rôzne druhy zmlúv s  odlišným obsahom a  podmienkami, s  odlišnými benefitmi. 

Kým jednej sestre ponúkne  nemocnica a garantuje nadštandartné pracovné podmienky, inej uberie z toho, na čo má nárok zo zákonníka práce. Sestry do zamestnania v žilinskej nemocnici  takto  podľa jej svedectva nielen odrádzajú ale i znechucujú, na čo jednoznačne dopláca pacient. 

 

Štrajk zdravotných sestier jej zmenil život

Rozpleťme príbeh  Lenky Dunajovej podrobnejšie.  Ak sa totiž udial tak, ako ho opisuje, môže obnažiť  časť  koloritu - atmosféry a ducha žilinskej nemocnice, ktorý ale v tomto  prípade nanaznačuje nič príjemné a pekné. 

Lenka Dunajová patrila k tým sestrám, ktoré sa v roku 2016 rozhodli v rámci ostrého štrajku vypovedať zmluvy zo zamestnania. Bojovala so svojimi kolegyňami za lepšie pracovné podmienky. Keď sa chcela po štrajku vrátiť naspäť do práce, na oddelenie OAIM v žilinskej nemocnici, pri podpísaní zmluvy neverila (podľa jej slov) vlastným očiam.  

Jednou z absúrdnych podmienok, ktorá je zmluva  ukladala bolo, že ak bude na oddelení intenzívnej medicíny  málo pacientov, môžu ju poslať zo zamestnania domov a naopak, ak by sa počet pacientov náhle na oddelení zvýšil,  napríklad tým, že dovezú pacienta s infarktom, po nehode a podobne, okamžite by musela nastúpiť do zamestnania bez ohľadu na to, kde sa v tom čase nachádza. (Návrh tejto zmluvy máme k dispozícii). 

Zarazená, sklamaná a prekvapená nemocnicu opustila, kedže okrem tejto nepríjemnej skúsenosti jej vstúpila do cesty pracovná ponuka súkromného zdravotníckeho zariadenia v Martine, o akej môže ktokoľvek z nás len snívať. 

Výborné platové podmienky, výborná pracovná klíma, pokojné a korektné vzťahy. A tak Lenka Dunajová zmenila svoj životný rytmus  a za prácou začala dochádzať. Denne  50 km. V zápche pod Strečnom sa ale nie raz zdrží i dve hodiny.  

Ďalšia žiadosť do žilinskej nemocnice

V lete tohto roka vyvesila  žilinská nemocnica na internete  požiadavku na špecializovanú sestru oddelenia OAIM. Napriek tomu, že Lenka Dunajová bola a je spokojná s prácou v Martine, intenzívna medicína ju stále priťahuje, k tomu časové straty pod Strečnom a tak sa opäť rozhoduje pre ďalší pokus o prijatie do zamestnania v žilinskej nemocnici. Podáva si ďalšiu  - tento krát druhú žiadosťou o prijatie do nemocnice. 

Opäť ale nemá štastie. Vrchná sestra na OAIM ju (podľa jej slov) iniciátivne sama oslovuje a informuje ju, že jej pomôže dostať sa  na oddelenie, ak podpíše ňou predložené komerčné poistenie. Lenka Dunajová dostáva  konkrétny návrh poistmej zmluvy (máme ho k dispozícii) a má sa rozhodúť. Najprv zvažuje, nakoniec komerčnú poistku odmieta, čim si podpíľuje, podľa jej slov, pod sebou konár.

 

Korupčné praktiky vrchnej sestry v žilinskej nemocnici?

Ak je pravdou, to, čo sa Lenka Dunajová nebojí a nebála zverejniť na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii za prítomnosti generálneho riaditeľa žilinskej fakultnej nemocnice a pred ďalšími žilinskými lekármi, správanie vrchnej sestry je na hrane zákona a približuje sa podľa nás  ku kvalifikácii trestného činu  korupcie.

Vrchná sestra totiž  ponúkla uchádzačke o zamestnanie službu - zabezpečenie pracovnej pozície, avšak za úplatu, v podobe poistnej zmluvy z ktorej, predpokladáme,  mala mať vrchná sestra finančný zisk.  

Generálny riaditeľ nemocnice Igor Stalmašek na zverejnený príbeh v rámci diskusie povedal, že dá celú situáciu preveriť. Keďže do vedenia nemocnice nastúpil až 1. mája tohto roka, o veci vraj nevie.

Vedenie nemocnice nám neskôr zaslalo písomné stanovisko, kde razantne odmieta  takto popísaný problém. V stanovisku pripúšta aktivity  vrchnej  sestry v oblasti uzatvárania poistných zmlúv, ale v len v čase jej osobného voľna. Rovnako  vylučuje, že by vrchná sestra podmienila prijatie do zamestnania Lenky Dunajovej  uzavretím poistnej zmluvy.  Zo stanoviska vedenia nemocnice vyberáme:

"Obvinenia sa nezakladajú na pravde. Uvedené konštatovanie potvrdzujú jednak výsledky šetrenia primára oddelenia OAIM s vedúcou sestrou a novoprijatými sestrami na OAIM. ..... a jednak vykonané šetrenie vo veci zo strany vedúcej odboru ošetrovateľstva PhDr. Gabriely Tvrdej, ktorá na pokyn Rady riaditeľov vykonala zistenia na mieste so sestrami a sanitárkami OAIM.

Z vykonaných šetrení vyplýva, že vedúca sestra OAIM sa činnosti finančného sprostredkovateľa venuje vo svojom voľnom čase a jej mimopracovná činnosť je inej povahy ako práca pre FNsP Žilina.

Nedochádza tak ku konfliktu záujmov. Z výpovedi sestier a sanitárok OAIM sa nepreukázalo, že by vedúca sestra niekedy podmieňovala prijatie do zamestnania podpísaním poistnej zmluvy, ktorú by ona
sprostredkovala.

Všetky zúčastnené sestry a sanitárky jednoznačne popreli, že by bol na nich vyvíjaný akýkoľvek nátlak, aby takúto zmluvu podpísali a ani o takomto jednaní nemajú vedomosť. Pre doplnenie uvádzame, že vedúca sestra OAIM dokonca čestne prehlásila, že v roku 2017 uzatvorila iba jednu poistnú zmluvu, čo bola ochotná aj preukázať. 

Zároveň si dovoľujeme poukázať na pre danú vec podstatnú a zásadnú skutočnosť, a to fakt, že rozhodovanie o prijatí, či neprijatí uchádzača do zamestnania nie je v kompetencii vedúcej sestry.

Toľko zo stanoviska vedenia žilinskej fakultnej nemocnice, ktoré absolútne vylučuje prípadné korupčné správanie vrchnej sestry.

Fakty

Máme teda dve protichodné tvrdenia. Svedectvo  zdravotnej sestry Lenky Dunajovej a stanovisko vedenia nemocnice, ktoré ho vydalo, ako píše,  po prešetrení celej situácie.

Čo si môže teda verejnosť o celej situácii myslieť? Skúsme rekapitulovať. Za overiteľné fakty možeme v celom príbehu považovať nasledovné:

a) Lenka Dunajová sa reálne v auguste 2017  uchádzala o miesto  v žlinskej nemocnici,

b)  v tom čase naozaj dostala konkrétnu ponuku na komerčné poistenie od vrchnej sestry (máme ju k dispozícii),  

c)  faktom je i to, že napriek tomu, že Lenka Dunajová požiadala o prijatie na oddelenie intenzívnej medicíny (OAIM) a veľmi sa túžila vrátiť k práci na oddelenie a  oddelenie vtedy sestru s jej špecializáciou potrebovalo,  Lenka Dunajová na pozícii nepracuje.  Otázka znie, prečo?

Odborová predáčka nevylučuje, že je príbeh Lenky Dunajovej pravdivý 

O tom, že komerčné poistné zmluvy má v nemocnici podpísaných viacero sestier,  vie aj žilinská odborová predáčka Monika Kavecká. Podľa jej slov je ťažké dokázať, či sestry podpisujú komerčné poistenia  pod nátlakom, pretože to od nich niekto požaduje,  alebo dobrovoľne. 

O podobných prípadoch, keď  je za uzavretie  komerčného poistenia ponúknutá sestre určitá výhoda, ale už neraz  počula.

Sestry prvej a druhej kategórie

Ďalší vážny problém, ktorý Lenka Dunajová opisuje, sa týka  uzatvárania pracovných zmluv so zdravotnými sestrami.  Máme k dispozícii niekoľko typov zmlúv, na ktorých vidieť, že sestry majú rozdielne pracovné podmienky. 

Existujú zmluvy, v ktorých sú exaktne uvedené mzdové benefity opierajúce sa o zákonnik práce a kolektívnu dohodu a sú zmluvy, kde takéto dojednanie zmluva neuvádza.  Príklad  konkrétne  zadefinovaných benefitov v zmluve: 

- 100% príplatok za prácu vo sviatok popri dosiahnutej mzde a to za každú odpracovanú hodinu

-  25% príplatok za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú odpracovanú hodinu 

-  1,50 Eur za prácu v sobotu a v nedeľu za každú  odpracovanú hodinu 

Napriek týmto skutočnostiam, vedenie nemocnice nepripúsťa akékoľvek rozdielnosti v tomto smere. V oficiálnom stanovisku tvrdí, že  nerovnosti po štrajku v roku 2016, v rámci rozdielnych podmienok práce zdravotných sestier, nemocnica zapracovala do nových zmlúv. Citujeme zo stanoviska:

"Podotýkame, že podmienky pracovných zmlúv, ktoré boli výhodnejšie pre sestry,
ktoré sa vrátili po štrajku, boli sestrám, ktoré výpovede nepodali následne zapracované do pracovných
zmlúv podľa konkrétnych oddelení, tak aby zamestnávateľ dodržal ust. § 119a) Zákonníka
práce, a teda aby na rovnakej pozícii zamestnanci pracovali za rovnakých mzdových
podmienok.

Uvedené sa týkalo zamestnancov, ktorí boli v stave k 31.12.2015, pred
účinnosťou právnych predpisov vzťahujúcich sa na odmeňovanie zdravotníckych
pracovníkov, tak aby mali zachované doterajšie práva a povinnosti z platných pracovných
zmlúv.

Toľko zo stanoviska vedenie žilinskej nemocnice, ktoré opakovane nepripúšta žiadne nekorektnosti a rozdielnosti v zmluvách.

V tejto súvislsoti sa ponúka otázka. Ak teda nemocnica dodržiava pri všetkým sestrách zákonník práce a všetkým sestrám platí benefity, tak ako  zadáva zákonník práce, pri aktuálnom počte sestier v žilinskej nemocnicii, ktorých je približne 660, musí ísť  obrovský nápor na rozpočet, ktorého nárast vo výdavkovej časti  sa musí dať overiť.

Pre túto chvíľu nám ale musí postačovať  oficiálne stanovisko  nemocnice, ktorého  dôveryhodnosť však naštrbuje  aj svedectvo odborovej predáčky Moniky Kaveckej. Rovnako potvrdzuje existenciu rôznych typov pracovných zmlúv.

Záver

Fakultná nemocnica  s poliklinikou v Žiline skončila v aktuálnom hodnotení rebríčka fakultných nemocníc (spracovaného neziskovou organizáciou INEKO ) na poslednom mieste. V súvislosti  s našou témou táto informácia nemusí byť smerodajná.

Ak by však platilo, že nespokojnosť a frustrácia zdravotných sestier sa odraža na kvalite ponúkanej starostlivosti a služieb pacientovi, tak hodnotenie INEKA s našou témou súvislosť môže mať.

Ak je vyššie popísaný príbeh Lenky Dunajovej pravdivý, znamenalo by to, že na žilinskej nemocnici vládne neštandartná atmosféra diskriminujúca časť zdravotných sestier v oblasti práce a pracovných podmienok.

A ešte raz, ak by bol vyššie opísaný  príbeh pravdivý, znamenalo by to, že prostredníctvom  konania  konkrétnej vrchnej sestry sa nemocnicou  šíri  závan podnikavosti a korupcie. To všetko za situácie, keď zdravotné sestry prosíme na kolenách, aby prišli  slúžiť do nemocníc.

A naposledy, ak sa ukáže, že je svedectvo Lenky Dunajovej naozaj pravdivé, bolo by ojedinelým svojho druhu. Predovšetkým z pohľadu občianskej a stavovskej angažovanosti a statočnosti. 

Neudialo by sa, keby, ako sama hovorí, nemala zázemie a útočisko v súkromnom zdravotníckom zariadení v Martine. Cíti sa tak slobodná a silná čeliť prípadným obvineniam, s ktorými počíta. Tvrdí, že jej snahou je pomôcť odhaliť skutočné pomery v zdravorníctve.

 

www.protikorupcii.sk

 

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

 

 

 

     

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

Cynická obluda

Zlý Riško a dobrý Števko

Keď máš šéfa, čo ti hrozne vynadá absolútne za čokoľvek, zatiaľ čo tvojmu kolegovi prejde úplne všetko.

Dobré ráno

Dobré ráno: Štát ani neverí, že otestuje každého

Slovensko si vyskúša skríningové pretestovanie krajiny.


Už ste čítali?