Chcú sa zbaviť politickej konkurencie likvidáciou živnosti kandidáta na primátora?

Autor: Vanda Tuchyňová | 12.11.2017 o 7:41 | (upravené 13.5.2018 o 23:01) Karma článku: 2,21 | Prečítané:  1092x

Žilinská radnica podporuje plavcov tak, ako žiadne iné mesto.  Nielen súčasné vedenie si za to zaslúži  pochvalu.  Len nedávno však ohlásilo v tomto smere  zmeny, ktoré na prvý pohľad  pôsobia neisto, miestami varovne. 

Je šanca, že v Žiline vznikne jedno z troch národných trénningových plaveckých centier. Aj vďaka plaveckému klubu Nereus, ktorý systematicky pripravuje reprezentatntov do 18 rokov. Tento zámer ohlásilo, zatiaľ neoficiálne, vedenie slovenskej plaveckej federácie. 

V Žiline  však táto myšlienka môže  stroskotať, ak by sa radnici podarilo fatálne  narušiť fungovanie podpory plaveckých klubov,  ktorým vytvára nateraz dobré podmienky k ich existencii. V takom prípade by sme sa v Žiline mohli  za národným trénningovým centrom  len obzerať. A nielen to. Hrozí, že  téma podpory plavcom sa  môže celkom dobre hodiť na politický  boj.  Napríklad na likvidáciu konkurencie, konkurenčného kandidáta na primátora !

Pochybnosti a obavy

Žilinská radnicia ohlásila plán. A to radikálne zmeny v oblasti prenájmov plaveckých dráh a sýstému organizovania plaveckých kurzov, ktoré chce popri  existujúcej ponuke plaveckých škôl poskytovať žilinským deťom ZADARMO.

Znamená to, že aj keď v meste dlhodobo funguje  niekoľko plaveckých škôl a kluby zápasia s nedostatkom plaveckých dráh, radnica chce, zdá sa, realizovať myšlienku vlastnej plaveckej školy financovanú z verejných zdrojov.  

Zatiaľ nevieme presne, čo táto informácia obnáša. Na čo presne bude plavecká škola zameraná, či pôjde len o poskytovanie základných kurzov plávania alebo má mesto ambíciu vstúpiť aj na profesionálne športové pole a chce vychovávať aj športových plavcov.

Každopádne, myšlienka mestskej plaveckej školy mnohých  znervóznela, miestami šokovala. Igorovi Chomovi spolu s jeho zástupcom Patrikom Gromom neprisudzujú jeho kritici v tejto súvislosti čisté úmysly, naopak až nemorálnu motiváciu.

Na  zozname  žilinských plaveckých klubov  je totiž Nereus poslanca Petra Fiabane, politického protivníka súčasného vedenia mesta a možného kandidáta na budúceho šéfa radnice.

Podľa opozície chce mesto  pritlačiť Petra Fiabane k múru -  pokusom o likvidáciu či sťaženie fungovania  jeho živnosti - a to na oko prostriedkami z radov ochrany verejného záujmu. Ak by takto sformulovaný úmysel bol čo len trocha pravdivý, len ťažko by sa  dal komentovať bez vnútorného odporu.

Podľa opozície chce mesto  pritlačiť Petra Fiabane k múru -  pokusom o likvidáciu či sťaženie fungovania  jeho živnosti

 

Našou povinnosťou je ale predpokladať úprimnú snahu a čistú motiváciu  vedenia radnice, a to že chce rozšíriť ponuku  plávania a plaveckých kurzov  aj pre sociálne slabých ZADARMO. 

Školy už dostali výzvu, aby takýto  záujem u detí začali zisťovať. 

Transparentnosť vzťahov a verejné zdroje

V kontexte s témou upozorňuje mesto na ďalší rozmer. 

A to, že dôvodov  plánovanej zmeny systému podpory zliav na plavárni, ktorý radnica smerom k verejnosti komunikuje, je i efektivita vynaložených  verejných priostriedkov.

Platia plavecké kluby dostatok za prenájom plaveckých dráh? Neprispieva mesto na kurzy plávania priveľa?  Sú takto vynaložené verejné prostriedky efektívne?

To sú korektne kladené otázky, na ktoré má radnica právo, ba dokonca povinnosť odpovedať a ktoré po poslednej kontrole na mestskej krytej plavárni sformuloval na papieri útvar hlavného kontrolóra.    

Treba korektne prehlásiť, že mesto Žilina prispieva na chod plaveckých klubov a teda podporu pláveckého športu podľa dostupných čisel a zdrojov najviac zo všetkých miest, v ktorých sa nachádzajú bazény v dĺžke 50 metrov.

Zľavu, akú majú plavci v Žiline, podľa  údajov zverejnených na internete,  nemá žiadne iné mesto. Kým žilinské plavecké kluby dostávajú nateraz 50% podporu v  oblasti prenájmu plaveckých dráh  z komerčnej sumy, v iných mestách ako  je Bratislava, Poprad, Košice, Banská Bystrica sa pohybuje zľava na prenájme pre plavecké kluby v rozsahu  od 10 do 30%.

Žilina prispieva na chod plaveckých klubov najviac zo všetkých miest, v ktorých sa nachádzajú bazény v dĺžke 50 metrov

 

Zmení sa systém podpory k horšiemu?

Pravdepodobne aj vďaka takýmto podmienkam sa plávaniu v Žiline darí a rozvíja sa najväčší plavecký klub na Slovensku NEREUS spolu s  ďalšími plaveckými formáciami akým je Delfín, RAK, či Platesa.

Mesto v tomto smere vytvára dobré podmienky na rozvoj plaveckého športu a radi  ešte raz zopakujeme, že mu  za to patrí pochvala.

Systém zliav ale plánuje od nového roka meniť, zatiaľ  nevieme  presne v akej širke a rozsahu, zmenou ale jednoznačne  významne vstúpi  do života plaveckých klubov.  Úroveň zliav sa totiž jednoznačne bude upravovať smerom nadol. 

Predstavitelia  plaveckých klubov vyjadrili v tomto smere preto obavy:

"Nemáme odkiaľ  brať peniaze," hovorí Tomáš Vandlík z plaveckého klubu Delfín . "Máme príjem len z členského alebo z dotácii od mesta. Znamená to, akoby nás mesto podporovalo ročnou dotáciou 3-4 tisíce Eur, čo je pre nás veľmi oslobodzujúce.

Keby sme vyberali iba členské, všetky peniaze dáme iba na dráhy a to je už na úkor kvality. Museli by sme zdvihnúť poplatky, čo by si odniesli deti, aj tie ktorých rodičia nemajú na to, aby plávali za vyššie ceny," dodal Tomáš Vandlík. 

Lenka Adamíková z Platesy sa k nemu pridáva, keď hovorí, že zníženie zliav sa odrazí vo vyšších cenách pre verejnosť. Inak by totiž nedokázali vykryť náklady.

Čo z toho celého teda vyplýva?  

I z pohľadu mesta, i z pohľadu plaveckých klubov ... v celej téme je veľmi dôležité, aby radnica našla dobrý prienik na hľadáčiku medzi  efektívnosťou vynakladania verejných zdrojov a  priaznivou podporou pre plavecký šport. Lebo ten v Žiline potrebujeme.

Záujem verejnosti o plávanie a plavecké kurzy z roka na rok rastie. Potvrdzujú to nielen  predstavitelia plaveckých klubov ale i svedčí o tom i vyťaženosť a obsadenosť plaveckých dráh.

Mesto by si malo urobiť prieskum cien plaveckých kurzov na trhu a porovnať cenové relácie v iných mestách. Ak dokážu žilinské plavecké kurzy garantovať prijateľné sumy pre verejnosť  i v porovnaní s inými mestami, je to dobrý signál o tom, že podpora plaveckých klubov je na mieste.

Podpora aktivít a činnosti vo verejnom záujme môže znamenať aj to, že mesto má právo kontrolovať oprávnené výdajé a náklady poskytovateľov služby.

Rovnako ako  vyššie územné celky kontrolujú nákladové položky dopravných prepravcov, ich opodstatnenosť a výšku, rovnako môže mesto požadovať kontrolu  subjektov  zabezpečujúce činnosť v športovej oblasti, ak ich dotuje z verejných peňazí. Presný model je otázkou dohody poslancov a vedenia mesta. 

Rovanké podmienky pre všetkých 

Treba povedať, že je dobré, že sa radnica hlbšie pozrela na systém poskytovania zliav na plavárni a že tému otvorila.  Aj vďaka tomu môže odstrániť  nerovnosti, ktoré  v systéme sú. Nie všetky plavecké kluby totiž užívajú v každom smere rovnaké podmienky.

Najväčší klub Nereus poslanca Petra Fiabane, vzhľadom na objem kurzov, ktoré ponúka, požíval a požíva zľavy aj na kurzy, na ktoré iné kluby úľavu na nájomnom nemajú. Týka sa to kurzov pre verejnosť a tábory. Ide o zľavu na úrovni 20%.

Plavecký klub  Platesa, ktorý ponúka rovnaký typ plaveckého vzdelávania, takúto zľavu nemá a dráhy si prenajíma v plnej sume. Takáto nerovnosť nie je v poriadku a treba ju čo najrýchlejšie odstrániť. 

Platí však, že vďaka zľavám môžu kluby poskytovať službu verejnosti. Plavecké kurzy a plávanie ako šport,  sú  oblasťou, ktoré by sme s pokojným svedomím mohli nazvať činnosť vo verejnom záujme, ako každý iný šport, ktorý rozvíja schopnosti dieťaťa a mladých ľudí.

Aby kluby mohli zabezpečiť kvalitných trénerov a poskytovať kvalitné služby, musia mať dobré podmienky na rozvoj.    

Radnica a medvedia služba verejnosti ?

V celej téme  je rovnako dôležitý a je preto dobré o ňom hovoriť, zatiaľ  nie celkom jasný plán,  zriadiť mestskú plaveckú školu. O rozsahu jej aktivít  vieme zatiaľ len  toľko, že má ponúknuť bezplatné kurzy plávania pre žilinské deti, na ktoré bude mesto finančne doplácať.  

Predstavitelia troch plaveckých klubov, NEREUS, Platesa a Delfín, ktorí sa stretli na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii namietajú, že mesto vstupom na pole profesionálnej výučby plávania,  robí verejnosti medvediu službu.

Za peniaze daňových poplatníkov chce ponúkať produkt, ktorý dlhodobo úspešne vykrývajú  v Žiline plavecké kluby, v oblasti ktorej, podľa nich, nie je  žiadna diera  na trhu.

Mesto má, samozrejme, na takýto krok právo - vstúpiť na pole konkurencie, ak si myslí, že má čo ponúknuť v oblasti verejnej služby  pre občana, a ak je presvedčené, že je to priorita, za ktorú  má zmysel  obetovať verejné zdroje.  

Pri tom všetkom by ale malo mať na zreteli dôležitú vec. Čistotu  úmyslu a dopady svojho rozhodnutia. Mesto, ktoré sa stará o občana,  má pri budovaní a rozširovaní  svojich služieb povinnosť vnímať, či svojmi krokmi podporuje alebo búra existujúce hodnoty dlhodobo prímané verejnosťou i odborníkmi.

A jednou z takýchto hodnôt je aj úroveň  plaveckého športu a podpora plávania v meste Žilina. Šéfka plaveckej federácie Irena Adámková  pre  OZ Proti korupcii  v telefonickom rozhovore v tejto súvislosti uviedla. 

"Pochopila by som, keby  nejaký privátny subjekt založik plavecký oddiel, lebo chce zarobiť na vyučovaní  plávania do 12 rokov. Ale v meste, kde existuje na kvalitnej úrovni plavecký klub, ktorý vychováva reprezentantov, to nemá logiku."

 

"Pochopila by som, keby  nejaký privátny subjekt založil plavecký oddiel, lebo chce zarobiť na vyučovaní  plávania do 12 rokov.

Ale v meste, kde existuje na kvalitnej úrovni plavecký klub, ktorý vychováva reprezentantov, to nemá logiku.  

Bolo by absúrdne trieštiť existujúce plavecké kluby v Žiline na ďalšie menšie. Je veľmi pravdepodobné, že sa tým zníži kvalita.

Napríklad v štafetách nebudete vy, Žilinčania, tak konkurovať ako doteraz.

V Žiline máte najväčší plavecký klub na Slovensku. Tým, že Nereus je tak silný a v Žiline sú stredné, vysoké školy, uvažujeme, že vo vašom meste vybudujeme Národné plavecké centrum pre stredné Slovensko". 

Toĺko zo stanoviska šefky slovenskej plaveckej federácie Ireny Adámkovej. Ponúka sa teda otázka. Aký plán má radnica a aký  má cieľ ? Odpoveď zatiaľ nepoznáme. Nový rok ukáže v tomto smere viac! 

Isté je jedno. Plavci v Žiline sa túžia rozvíjať a byť súčasťou národného trénningového centra je samozrejme  pre  mnohých z nich vytúžený sen. 

Poslanec Branislav Delinčák v rámci verejnej diskusie v OZ Proti korupcii k téme povedal: 

"Každé dieťa, ktoré vychodí plaveckú školu sa neutopí, keď spadne do mora, či do bazéna, Činnosť plaveckých klubov treba určite podporovať."

 

www.protikorupcii.sk

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

Dobré ráno

Dobré ráno: Štát ani neverí, že otestuje každého

Slovensko si vyskúša skríningové pretestovanie krajiny.


Už ste čítali?