Zápach totality v Žiline? Nepochopiteľné rozhodnutia žilinského primátora (SMER)

Autor: Vanda Tuchyňová | 18.6.2018 o 22:20 | (upravené 21.6.2018 o 20:21) Karma článku: 8,23 | Prečítané:  3631x

Nedávny prípad odvolania pracovníčky z kontroly, ktorá vyústila v trestné konanie, je precedens zatiaľ jediný v histórii našich samopráv. Primátor Igor Choma prekročil hranicu, keď siahol po štýle vládnutia z minulosti.

Žilinský šéf radnice  kandidovať na primátora už nebude. Ohlásil to viac krát verejne. Zdalo by sa preto, že upozorňovať na jeho problémový štýl vládnutia nemá zmysel.  Opak je ale pravdou. Je dôležité pomenovať veci pre mieru zdopovednosti a dôsledky, ktorá sa s mocou a jej rozhudnutiami spájajú i pre ľudí, ktorých sa rozhodnutia dotýkajú, v pozitívnom i negatívnom slova zmysle.

Keď sa kontrolórka  Útvaru hlavného kontrolóra v Žiline (ÚHK) Eva Hellová obrátila na ministerstvo vnútra s prosbou o vysvetlenie, či má primátor právo odvolať  pracovníka  z kontroly, do ktorej ho nemenoval,  zamestnankyňa  príslušného odboru ministerstva vraj " lapala po dychu" lebo s takou skúsenosťou sa ešte na Slovensku nestretla.

Žilinský primátor Igor Choma sa preslávil krokom, ktorého prvenstvo mu už nik nevezme.  Ako zatiaľ jediný primátor na Slovensku, odvolal z kontroly pracovníčku útvaru kontroly, pričom jej práca nespadá pod jeho riadenie a kompetenciu. O tom, či bol jeho zásah do riadenia práce kontrolóra v súlade so zákonom,rozhoduje prokuratúra i súd.

Situácia je o to vážnejšia, že primátor urobil tak potom, čo kontrolórka odhalila závažné skutočnosti v hospodárení organizácie pod gesciou mesta a upozornila na vážne trestnoprávne pochybenia v narábani s verejným majetkom. Verejnosť  a poslanci  majú pred očami podozrivé tendenčné rozhodnutie  žilinského primátora, ktoré varuje a  je hodné pozornosti. 

Kam až zašiel žilinský primátor  pri ochrane svojich  ľudí?

Kontrolórka Eva Hellová, na základe poverenia od hlavného kontrolóra Petra Miku, vykonala kontrolu v mestskom Centre voľného času Spektrum, kde pomenovala konkrétne fakty a podozrenia  z úniku financií a nehospodárneho nakladania s majektom  v objeme niekoľko tisíc Eur.  Konkrétnosti prípadu na tomto mieste rozoberať nebudeme, téme sa chceme podrobne venovať  v samostatnom blogu.

Na čo by sme ale chceli v tejto chvíli upozorniť, je vážny fakt, že v Žiline vyrástol  na radnici primátor, ktorého spôsoby sa podobajú a nesú stopy totalitných rozhodnutí. Vzniká dojem, že primátor Žiliny nielenže nepodporuje odhalenia  podozrivej ekonomickej trestnej činnosti (aj keď to verejne deklaruje), ale i chráni ľudí podozrivých z nezákonných rozhodnutí.

Igor Choma nasadzuje svoje telo i myseľ za mestskú organizáciu CVČ Spektrum a jej predstaviteľov, ktorí majú,zdá sa, problém v oblasti narábania s verejnými zdrojmi ako Brno.

 

Igora Chomu začíname  spoznávať novým spôsobom. Na verejné fórum zaćinajú, zdá sa,  jasnejšie prenikať  rozhodnutia na báze autoritárskeho myslenia, ktorými bol, inak, preslávený prvý a dlhoročný žilinský primátor Ján Slota. 

Igor Choma riskuje svoju povesť. Je neprehliadnuteľné, že robí tak od začiatku svojej  funkcie. Pred rokmi viditeľne útočil na konkurenčné centrum voľného času Žirafa. Otvorene robil  nadprácu a viedol svoje rozhodnutia tak, aby zariadenie vytlačil zo siete mestských organizácii, čo sa mu aj podarilo. Dnes nasadzuje svoje telo  i myseľ za mestskú organizáciu Spektrum a jej predstaviteľov, ktorí majú, zdá sa,  problém v oblasti narábania s verejnými zdrojmi ako Brno.

Ak si pozorne pozrieme záznam zo zastupiteľstva 30. októbra minulého roka, kde Igor Choma svojimi vystúpeniami nielen bagatelizuje debatu  o výsledkoch kontroly v CVČ Spektrum, zosmiešňuje a útočí na poslancov, ktorí sa téme v rozprave podrobne venujú, je nepriehliadnuteľná útrpná snaha primátora  umlčať obsiahlu diskusiu o výsledkoch kontroly v CVČ . A to aj napriek  jeho verejným vyhláseniam  "padni komu padni." Sú málo uveriteľné a autentické - ostávajú viac na úrovni poltického prejavu  a giest.

Podrobnejšie

Keď v roku 2015 ÚHK prvý krát vykonal kontrolu v centre Spektrum a našiel vážne nedostatky, poslanci žiadali jasné vyvodenie zodpovednosti. Primátor vtedy  ale nekonal a nekonal ani pri výsledkoch druhej kontroly, ktorá dopadla oproti tej prvej o poznanie dramatickejšie.

Potom, ako po zverejnení výsledkov  zutekala  z Centra voľného času Spektrum  jeho riaditeľka, primátor poveril riadením jej zástupkyňu Evu Dobšovičovú, ktorá je v kontrólnych zisteniach  spájaná s priamou zodpovednosťou. 

Kontrolórka Eva Hellová k tomu povedala:  " Vtedajšia zástupkyňa – terajšia riaditeľka poverená vedením musela o všetkom vedieť, lebo činnosti,  kde boli zistené závažné pochybenia, mala na starosti práve ona. Musela vedieť o zmluvách, o financovaní, musela vedieť o dokladoch, faktúrach, lebo všetko podpisovala. A primátor práve pani zástupkyňu, proti ktorej mal vyvodiť zodpovednosť – poverí riadením."

Nepochopiteľné?  Ale je to tak !

Dopredu sa derie otázka, prečo siahol primátor po tak  tažko obhájiteľnom kroku?  Prečo urobil capa záhradníkom ? Pomôžme si vyjadrením poslankyne Ľudmily Chodelkovej, ktorá reaguje na položenú otázku takto:

"Primátor sa snaží kryť konkrétnych  ľudí. A čo iné to môže byť? Ako je možné, že človek, ktorý je pomenovaný v kontrólnych zisteniach centra voľného času, je  poverený vedením?"

Faktom je, že vedenie mesta neskôr zorganizovalo opakované výberové konanie na post riaditeľky CVČ  Spetrukm. Záujem zo strany verejnosti o miesto nebol takmer žiadny. Eva Dobšovičová obhájila svoju pozíciu šéfky zariadenia v takmer nulovej konkurencii. 

Ale naspäť k primátorovi a k jeho konaniu. Ľudmila Chodelková  išla vo vyjadreniach k téme ešte ďalej. Myslí si, že  primátor kryje  poslanca Dušana Dobšoviča, ktorý, podľa nej, cez svoju súčasnú manželku a zároveň riaditeľku Dobšovičovú riadi centrum voľného času. " Veď je to verejné tajomstvo," dodáva Ľudmila Chodelková.

Dušan Dobšovič je poslancom, ktorý v posledných samosprávnych voľbách kandidoval na spoločnej kandidátke strany SMER a Strany Zelených. Ako blízko má poslanec k primátorovi a naopak - nevieme. Faktom je, že Igor Choma odstavil z kontroly pracovníčku UKH  Evu Hellovú na základe žiadosti  poslancovej manželky - teraz už riaditeľky centra, Evy Dobšovičovej.

Eva Dobšovičová v písomnom stanovisku absolútne odmietla, že by jej manžel vstupoval do riadenia CVČ. " Môžem sa nad takýmto konštativaním len pousmiať," napísala. 

Neobjektívna kontrolórka?

A teraz opäť k problému odvolanej kontrolórky. Eva Dobšovičová oficiálne namietala  jej zaujatosť a to vo vážnych veciach. V námietke napríklad tvrdí, citujeme z textu: "  Kontrolórka viac krát v minulosti svoje tvrdenia v správe podložila iba nepodstatným a neodôvodnenými domnievaním sa, bez skúmania skutočnosti, vychádzajúc iba z nedôslednej analýzy neúplných podkladov a informácií získaných telefonicky či emailom z neoverených zdrojov." Koniec citátu.

Toto sú vážne konštatovania, ba dokonca vážne tvrdenia, ktoré nielen spochybňujú korektnosť záverov kontroly ale vrhajú i zlý tieň na prácu a kredit  kontrolórky.  K pochybnostiam o serióznosti práce kontrolórky sa preto ešte vrátime.

Teraz opäť k rozhodnutiu primátora o jej odvolaní.  Ako verejný činiteľ má primátor rozhodovať správne, kompetentne  v záujme verejného dobra !  Či mal na takéto rozhodnutie z hľadiska procesu právo, sa dozvieme od prokuratúry a súdov. Kontrolórka Eva Hellová rozhodnutie primátora napadla. 

Nám ale ide o viac. Oveľa viac nás zaujíma úmysel, s akým primátor konal. Bojoval proti skrivodlivosti - chránil  účastníka procesu proti ktorému sa diala krivda alebo  napomáhal obštrukcii  s cieľom zakryť niečo nekalé? Odpovede na tieto otázky sú veľmi dôležité.

Výsledky a prácu  kontrolórky  Evy Hellovej nespochybnil a nenamietal  jej  vtedajśí  priamy nadriadený hlavný kontrolór  Peter Miko, ktorý ju do kontroly menoval.  Ako sa verejne obaja vyjadrili, závery kontrol - nálezy zvyknú kontrolóri medzi sebou vzájomne konzultovať, čim jednotne naznačili, že si za závermi previerok v CVČ Spetrukm stoja.

"Nedovolila by som si uviesť nič, čo neviem preukázať," verejne vyznala kontrolórka Eva Hellová, ktorej zistenia na mnohých úrovniach potvrdila polícia. Vo veci vzniesla tri obvinenia. Prokurátor obvinenia síce zrušil ale trestné konanie nezastavil, naopak pokračuje ďalej.

"Takýmto postupom došlo k významnému narušeniu nezávislosti kontroly ..., v priebehu 15 - tich rokov praxe som sa s ničím podobným nestretla."

Ingrid Konečná Veverková, podpredsedníčka Združenia hlvaných kontrolórov.

Rozhodnutie primátora  Igora Chomu o odvolaní kontrolórky prišlo ako jasné z neba. Málokto ho očakával.  Jeho verdikt pobúril nielen časť žilinskej verejnosti a poslancov ale aj odbornú verejnosť. 

Ingrid Konečná Veverková je autorkou viacerých monografií  venovaných kontrolám v samospráve. Je podpredsedníčkou  Združenia hlavných kontrolórov  a zároveň hlavnou kontrolórkou mesta Brezno. V písomnom stanovisku nám k tomuto problému uviedla:

"Primátor mesta nemal  rozhodovať o námietke predpojatosti  ....  ide o precedens ustanovení zákona o obecnom zriadení, ktorý upravuje základné mechanizmy výkonu vnútornej kontroly v obci  a tie vyžadujú nezávislosti výkonu kontroly hlavným kontrolórom."

Hlavná kontrolórka mesta Brezno sa teda domnieva, že takýmto postupom došlo podľa nej  k výraznému narušeniu nezávislosti výkonu kontroly útvaru hlavného kontrolóra. Ako ďalej uvádza, v priebehu jej 15 ročnej praxe spolu s kolegami neevidujú  žiaden podobný prípad v histórii miest a obcí Slovenska.

Žilinskému primátorovi sa teda podaril nebývalý kúsok. Zapísal sa do histórie neslávnych rozhodnutí slovenských primátorov a starostov, ktoré si budeme dlho pamätať. Napriek verejnej kritike expertky sa ale Igor Choma vinný necíti, naopak, citujeme z jeho stanoviska:

" Odporúčam pani Veverkovej, aby sa riadne oboznámila s faktami a až potom „súdila" primátora Žiliny. Pravdou je fakt, že poverená riaditeľka len podala štandardným spôsobom námietky voči zaujatosti. Poverená riaditeľka CVČ v snahe o čo najvyššiu mieru objektívnosti kontroly požiadala, aj vzhľadom na nekorektnú medializáciu kontroly,  o nového - nezávislého kontrolóra....... Štatutárny orgán mesta bol povinný o tejto námietke rozhodnúť do 3 pracovných dní a po komunikácii s hlavným kontrolórom pánom Mikom aj rozhodol o opodstatnenosti tejto námietky."  Toľko citát zo stanoviska Igorma Chomu, ktorý absolútne odmieta zaujatosť vo veci . 

Ako mohli veci vyzerať inak?

Kto mal teda vo veci rozhodnúť a ako mali kompetentní postupovať?  Primátor mesta je presvedčený, že konal správne. Námietku zaujatosti dostal ako prvý na stôl vtedajší hlavný kontorlór mesta Peter Miko. Podľa  Ingrid Konečnej Veverkovej, mal práve on vo veci konať. Ale neurobil tak. Prećo?  Na verejnej diskusii k téme povedal :

"V rámci zákona o obecnomm zriadení sa nikde nehovorí o tom, že by mal o tom rozhodovať hlavný kontrólór. Aj na ministrestve financií nám povedali, že v zákone je fuga. Jediný zákon, ktorý rieši procesný postup je zákon o finančnej kontrole a audite a ten spomína ako zodpovedného v rozhodovaní  o námietke štatutára a tým je primátor alebo starosta obce, nie kontrolór," dodáva Peter Miko.

Či sa bývalý hlavný kontorlór zámerne vyhol zodpovednosti  alebo si naozaj nebol istý  svojou právomocou - to  vie len on sám. Pravdou ale je, že by celá vec mohla vyzerať inak, ak by veci zobral do vlastných rúk. Platí ale i to, že zákon o  obecnom zriadení postup a kompetencie v tejto oblasti naozaj nerieši.

I Elena Šuteková, bývalá hlavná kontrolórka Žiliny, predchodkyňa Petra Miku, si jednoznačne myslí, že o námietke zaujatosti mal  rozhodnúť hlavný kontrolór.  Keďže tak neurobil, v druhom slede má kompetenciu podľa nej obecné zastupiteľstvo. Aj Elena Šuteková je rovnako ako Ingrid Veverková presvedčemá, že odvolaním kontrolórky primátor  narušil nezávislosť výkonu kontroly.

Primátor na hrane zákona i etiky?

Igor Choma zamiešal karty a dovolil si kúsok, ktorý možno len tesne  obstojí pred bránami zákona. Čo nie je zakázané, je naozaj dovolené a nemôžeme vylúčiť, že primátor formálne i právne svoj postoj obháji. To však nestačí.  Okolnosti nevykresľujú  jeho konanie priaznivo, ak máme na zreteli kontext verejného dobra. 

Vráťme sa teraz k problému neobjektívnej kontrolórky.  Takto  Evu Hellovú vníma riaditeľka CVČ Eva Dobšovičová, ktorá namietala jej zaujatosť a neseriéznosť v postupe kontroly u primátora. Skúsme sa pozrieť na to, ake iné možnosti mohla ešte využiť, ak mala pocit že kontrola je neobjektívna a kontrolórka tendenčná.

Odpovedá expertka Ingrid Konečná Veverková: 

"Kontrolovaný subjekt má právo v určitej lehote vyjadriť námietky k výsledkom kontroly a kontrolór má povinnosť preveriť ich opodstatnenosť a zohľadniť ich v správe. V prípade neopodstatnenosti musí kontrolór ich neopodstatnenosť zdôvodniť." 

A tu je opäť problém. Kým si kontrolórka Hellová stojí za tým, že sa s námietkami vysporiadala a ich neopodstatnenosť zdôvodnila, primátor verejne tvrdí, že tak neurobila. Predstaviteľky CVČ v tomto smere  verejne obhajuje.

V celej veci beží trestné konanie. Je reálne, že zástupcovia centra Spektrum sa budú môcť obhájiť pred súdom. I to je možnosť ako dokázať, že postup kontrolórky bol tendečný a nekorektný

 

Opäť pripusťme, že kontrolórka Eva Hellová bola a je naozaj voči CVČ zaujatá i voči jej predstaviteľom. Nebola by to veru ideálna situácia pre kotrolovaný subjekt a jeho vedenie.

Tým najhorším riešením by ale bolo a je, ak primátor rozhodne o jej odvolaní z kontroly z pozície moci, pričom zároveň  vie, že vo veci bolo začaté a pokračuje  trestné konanie. Za takýchto okolností  okamžite padá na primátora tieň pochybností o tom, že veci sa snaží "správne usmerniť" -  do procesu "správnym spôsobom"  vstúpiť. 

Ak by naozaj kontrolórka Eva Hellová bolá voči CVČ a jej prestaviteľkám nespravodlivá, riaditeľka spolu s jej zástupkyňou mali ešte jednu možnosť - osloviť  žilinských poslancov s dlhodobo dobrou povesťou v žilinskej verejnosti a rozdúchať tému verejne i na mediálnej úrovni.  Jedným z takých  poslancov je Peter Ničík, ktorý je známy tým, že verejne pranieruje nespravodlivosť, bez ohľadu na politické tričko, stavia sa voči skrivodlivosti a háji slabých, nevinných. 

Vedenie CVČ sa však pri preprerokovaní záverov kontroly v zastupiteľstve ani u jedného poslanca v rokovacej sále nedočkalo zastania, ba ani u tých, ktorí sú známi podporovaním žilinského primátora. Práve naopak, zistenia sú tak závažného charakteru, že predstavitelia CVČ a  mesta boli zo strany poslancov pod paľbou silnej kritiky. A za takejto  situácie a atmosféry odvolal primátor kontrolórku z pokračujúcej kontroly.

Hospodárenie CVČ preveruje polícia. V celej veci beží trestné konanie. Je reálne, že zástupcovia centra Spektrum sa budú môcť a musieť obhájovať pred súdom. I to je možnosť ako dokázať, že postup kontrolórky bol tendečný a nekorektný.. 

Varovanie či vyhrážky ?

V príbehu odvolanej kontrolórky sa objavuje ešte jedna dôležitá epizóda, ktorú nemožno prejsť mlčaním. Eva Hellová sa rozhodla kandidovať na post hlavného kontrolóra. Na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii však uviedla závažnú skutočnosť.

Primátor ju mal v súkromnom rozhovore varovať, že ak tak urobí, na verejnosť vraj vyplávajú chúlostivé informácie o jej rodine. Spôsoby, nad ktorými sa chce človeku behasť okolo "misy." Nedôstojné vyhrážky, či varovania z primátorského stolca na kandidáta verejnej súťaže?

Igor Choma takéto tvrdenia v oficiálnom vyjadrení pre OZ Proti korupcii rázne poprel. Tvrdí, že Eva Hellová sa snaží zdiskreditovať jeho meno. Kedže sme pri rozhovore neboli, holú pravdu sa nedozvieme. Faktom však je, že Eva Hellová sa naozaj stala predmetom verejného pranierovania. 

Na verejnosť prenikli informácie z obdobia jej ťažkej životnej situácie. Išlo o vedomú snahu  diskreditácie, ktorú odsúdili viacerí mestskí poslanci. Informácie, o ktorých vedeli len niektorí zamestnanci mesta, sa nebadane vniesli do verejenj debaty, pričom bolo nemožné nepostrehnúť, na čo slúžia. Verejné blaho a dobro to nebolo a my sa môžeme a máme právo pýtať, či za takýmto tlakom a konaním mohol stáť primátor Choma? 

Lebo správy o zvláštnom konaní primátora tu boli už v minulosti. Pripomenula ich Ľudmila Chodelková na diskusii v OZ Proti korupcii. Prekvapivo  išlo znovu  o prípad z oblasti kontroly.  I bývalá hlavná kontrolórka Elena Šuteková - pred rokmi odíšla totiž z funkcie predčasne a dobrovoľne.

Zaujímavý jej dôvod jej odchodu. Igor Choma  mal na ňu  vyvíjal tlak v súvislosti s výsledkami kontroly v Žirafe, v tedajšom mestskom centre voľného času. Elena Šuteková mala vraj pokyn, za každú cenu nájsť v hospodárení  organizácie pochybenia.

Elenu Šutekovú sme požiadali  k tejto veci o vyjadrenie. K príčinám jej dobrovoľného odchodu z postu šéfky útvaru hlavného kotrolóra nám napísala.

" Ak nemôžete oblasť kontroly robiť česte, slobodne a objektívne,  buď Vám to zlomí charakter alebo sa musíte rozhodnúť tak, ako som sa vtedy rozhodla."

Prečo sa ale vraciame do minulosti a spomíname pochovaný príbeh  bývalej hlavnej kontrolórky? Nie preto, aby sme bezcielne a samoúčelne jatrili rany a  pripomínali prípadné primátorové zlyhania. Citát Eleny Šutekovej je veľavravný v kontexte témy, ktorý opisujeme v tomto o blogu.  Dokresľuje zvláštne spôsoby primátora.

Snažíme sa na ne upriamiť pozornosť, lebo sa domnievame, že sú nebezpečné v otázke konania verejného dobra. A potom, príbeh Eleny Šutekovej môže prispieť  k celkovému obrazu okolo témy odvolanej kontrolórky Evy Hellovej. 

Ako nepriamo Elena Šuteková totiž  potvrdila, jej odchod súvisel  s tlakom na jej osobou, otovorene priznala neslobodu v oblasti práce kontroly. Je preto reálne, že Igor Choma vie používať a nie sú mu cudzie nátlakové prostriedky pri dosahovaní cieľa.

Igor Choma  v písomnom stanovisku okolnosti okolo odchodu hlavnej kontrolórky Eleny Šutekovej nijak nekomentoval.  

Záver

Ľudsky sa dá pochopiť, že Igor Choma chráni svojich blízkych. Dá sa pochopiť, že pri projekte, ktorý preferoval (CVČ Spektrum), hovoril o ňom ako o fungujúcom dobrom podniku a povyšoval ho nad konkurenčný projekt,  teraz už súkromného centra Žirafa, sa len ťažko priznáva zlyhanie. Kde v tom všetkom je ale záujem mesta, záujmy obyvateľov a ochrana verejných peňazí, kde v tom celom je nezaujatý spravodlivý primátor?

Igor Choma si bude musieť v rámci  svojej primátorskej histórie popri úspechoch zaznamenať  i biľag, akým je predčasný odchod dvoch hlavných šéfov útvaru kontroly. Predčasny a vynútený ... 

O čom  svedčia takéto  straty  žilinského primátora? O čom hovorí príbeh odvolanej kontrolórky, ktorá potom, čo upozornila na nedostatky v hospodárení mestského zariadenia, zažila útoky na jej osobu a útoky spochybňujúcue jej dobrú povesť? 

Na úplný záver. 

Žilinskí poslanci si v pondelok  (18. júna 2018 ) zvolili v tajnej voľbe novú hlavnú kontrolórku mesta Žiliny. Stala sa ňou vedúca ekonomického oddelenia Vlasta Grajciarová. Novej šéfke útvaru UHK držíme na  novomo mieste palce so želaním, aby mala viac šťastia ako jej predchodcovia.

www.protikorupcii.sk

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

Dobré ráno

Dobré ráno: Štát ani neverí, že otestuje každého

Slovensko si vyskúša skríningové pretestovanie krajiny.


Už ste čítali?